Преглед на файлове

Stop getting yelled at over this

tags/3.17
Hristos N. Triantafillou преди 4 месеца
родител
ревизия
4d35996375
Подписан от: hristoast GPG ключ ID: 5FC7664AD47AA1C5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -52,7 +52,7 @@ server:
$(proj_dir)/momw/manage.py runserver 0.0.0.0:$(PORT)

pip-requirements:
pip3 install --user -r requirements.txt
python3 -m pip install --user -r requirements.txt

start-xvfb-ci:
$(proj_dir)/bin/start_xvfb.sh


Зареждане…
Отказ
Запис