Source code for the modding-openmw.com website https://modding-openmw.com/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

29 wiersze
543 B

 1. version: "3.2"
 2. services:
 3. psql:
 4. image: postgres:11.7
 5. environment:
 6. POSTGRES_DB: momwdb
 7. POSTGRES_PASSWORD: postgresqlpassword
 8. POSTGRES_USER: momwdb
 9. volumes:
 10. - psql-data:/var/lib/postgresql/data
 11. django:
 12. command: bash -c "sleep 5s; make migrate; make seeddb; make PORT=8000"
 13. build: .
 14. depends_on:
 15. - psql
 16. environment:
 17. MOMW_DB_HOST: psql
 18. MOMW_VER: docker
 19. ports:
 20. - target: 8000
 21. published: 8000
 22. protocol: tcp
 23. mode: host
 24. volumes:
 25. psql-data: