Source code for the modding-openmw.com website https://modding-openmw.com/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

17 lines
303 B

beautifulsoup4==4.8.1
#black
Django==3.0.8
django-csp==3.5
django-debug-toolbar==2.1
django-filter==2.2.0
django-taggit==1.2.0
flake8
ipython
jedi
pendulum==2.0.5
psycopg2-binary==2.8.6
python3-memcached==1.51
toml==0.10.1
uWSGI==2.0.18
https://modding-openmw.com/files/rikeripsum.zip
selenium==3.141.0