Source code for the modding-openmw.com website https://modding-openmw.com/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

17 rader
290 B

 1. beautifulsoup4==4.8.1
 2. #black
 3. Django==3.0.8
 4. django-csp==3.5
 5. django-debug-toolbar==2.1
 6. django-filter==2.2.0
 7. django-taggit==1.2.0
 8. flake8
 9. ipython
 10. jedi
 11. pendulum==2.0.5
 12. psycopg2-binary==2.8.6
 13. python3-memcached==1.51
 14. uWSGI==2.0.18
 15. https://modding-openmw.com/files/rikeripsum.zip
 16. selenium==3.141.0