Source code for the modding-openmw.com website
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Hristos N. Triantafillou 82b34758b3 Merge branch 'dev' of Modding-OpenMW.com/momw into master 1 vecka sedan
bin Remove flake8, run black on everything 1 månad sedan
momw Remove old notes and links (#349) 1 vecka sedan
.dir-locals.el Whoa 2 månader sedan
.gitignore Added new, smaller watermark 10 månader sedan
CONTRIBUTING.md Bring flake8 back in for tests (#336) 1 månad sedan
ISSUE_TEMPLATE.md Better issue template 1 månad sedan
LICENSE Adding a license in preparation for a source release 2 månader sedan
Makefile Spread out testing targets and make them more verbose where possible 1 månad sedan
PULL_REQUEST_TEMPLATE.md Initial add of template docs and contribution guide 2 månader sedan
README.md Added a CI status badge 1 månad sedan
auth Added auth files for unlocking encrypted secrets 1 år sedan
auth.asc Added auth files for unlocking encrypted secrets 1 år sedan
requirements.txt Update dependencies 2 veckor sedan

README.md

momw

Build Status

Source code for the modding-openmw.com website

Contributing

See the contributing guide for how to get started with working on the code.

See the issue tracker for how to get started with everything else.